eFM radio

Radio stanica Centra za kulturnu i medijsku dekontaminaciju

Napomena! Dok pripremamo novo izdanje
internetske stranice eFM radija ovo što vidite je
njena tranzicijska verzija, koja će vas dočekivati
sve dok ne budemo spremni da se rasprostremo
u punom blještavilu koje novitet sobom bude nosio.

Samo što nije ...

Ovaj ugrađeni player nekad hoće - nekad neće.
Dok ne saniramo prehladu i ako vam se žuri
evo i izvornog linka na kojem, kažu, uvijek
možete slušati eFM radio Sarajevo
http://206.190.135.28/start/efm

Ko smo? Šta smo?


eFM radio Sarajevo je radijska stanica Centra za kulturnu i medijsku dekontaminaciju.

Ciljna grupa

Ciljna grupa je slušateljstvo između 15 i 35 godina i prema tome uređujemo i našu programsku šemu.

Radijski program

Program eFM radija je zasnovan na emisijama edukativnog karaktera, koji predstavlja kulturu i obrazovanje mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. U širokom dijapazonu naših aktivnosti ističemo:

  • Sloboda i medija
  • Demokratizacija javnih glasila
  • Edukacija i obuka novinara
  • Informativni servis

Kontaktirajte nas


Avde Hume 9
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina

urednik@efm.ba
redakcija@efm.ba
marketing@efm.ba

+387 33 ...

Pošaljite nam poruku